STRUČNA PRAKSA

Grafički centar VŠTSS

 

Smer: GRAFIČKA TEHNIKA

Školska: 2020/2021.

semester: IV (II godina)

vreme : od 08-14 časova

R.Br.

Br. ind.

Ime i Prezime

Br. telefona

Dan u nedelji

Datum

1.

502/19

Nadica Marković

 

ČETVRTAK

29.10.2020.     05.11.2020.

12.11.2020.     19.11.2020.

511/19

Lena Savić

 

514/19

Tijana Marinović

 

2.

510/19

Anđela Isailović

 

PETAK

30.10.2020.     06.11.2020.

13.11.2020.     20.11.2020.

518/19

Selena Kurtić

 

527/19

Ivana Jovanović