Гордана Марић, дипл. правник, секретар.

Маријана Половина, правник, референт за студентска питања.

Мирјана Шишовић, струковни инжењер менаџмента, референт за студентска питања.

Милан Кривокапић, књижничар (ССС).

Светлана Марић, струковни инжењер менаџмента, пословни секретар.

Mарија Брковић, дипломирани економиста.

Срђана Драгашевић, спремачица.

Ивана Поповић, спремачица.