Наставници у пензији

Име Позиција Телефон Општина Држава Држава
др Петар Никшић професор +381.32.302.792, ...Кабинет...136
мр Братислав Радовановић предавач +381.32.302.793, ...Кабинет...134
спец. Војислав Радоњић предавач +381.32.302.787, ...Кабинет...133
др Зоран Ристановић професор +381.32.302.786, ...Кабинет...135
др Дојчило Сретеновић професор +381.32.302.789, ...Кабинет...135
др Вукомир Чковрић професор +381.32.302.793, ...Кабинет...134