Модерна знања у школи са традицијом

 Висока школа техничких струковних студија Чачак је државна институција високог образовања која се бави наставном, научно-истраживачком делатношћу и пружањем интелектуалних услуга. Као првооснована високошколска установа у западној Србији, и првоакредитована у Моравичком округу, током 50 година успешног рада изнедрила је око 5000 инжењера различитих профила.

Програм студија конципиран је према потребама студената и захтевима тржишта, а обухвата изучавање најсавременијих стручних дисциплина, које прате брзи технолошки развој светске индустрије.

Важан сегмент образовања будућег инжењерског кадра у нашој школи је интензивна сарадња са привредним организацијама Чачка и околине.

У оквиру научно-истраживачке делатности, Школа организује стручне семинаре, саветовања, форсира усавршавање и студијске боравке за своје наставнике, организује курсеве. Богата издавачка делатност Школе, која броји око 120 наслова, већином уџбеничке литературе, резултат је континуиране посвећености наставника осавремењивању наставног процеса. Поред стручног часописа Техника и пракса који се бави унапређивањем знања и конкурентности инжењера, Школа је издавач и студентског гласила Индеxпресс који уређују и пишу студенти.

За свој изузетан допринос развоју града у области образовања младих кадрова потребних привреди, афирмисање друштвено одговорне академске климе овог подручја, али и за иновације, креативност и квалитет у раду, Висока школа техничких струковних студија награђена је Децембарском наградом града Чачка за 2010. годину.

Мисија Школе је да уз стално иновирање наставних садржаја, примену савремених метода и техника едукације и кроз истраживачки процес, образује младе и квалитетне стручњаке у области техничких наука:електротехнике, електронике и рачунарства, информатике, машинства, технологије и менаџмента, који су оспособљени за непосредно укључивање у процес рада.

Визија Високе школе техничких струковних студија Чачак је да се развије у модерну европску високошколску институцију признату по својим научно-истраживачким достигнућима и достигнућима свршених студената и специјалиста. Негујући изврсност у образовању, Школа тежи промени укупног привредног амбијента Србије у коме се наши инжењери, са теоретским и практичним знањима стеченим у Школи, равноправно надмећу у тржишној утакмици и тако доприносе свеукупном друштвеном развоју.

Циљеви:

  • Промовисање вредности технике као професије и струке,
  • Повећање интересовања за студије електротехнике, електронике, рачунарства, машинства, графичке технологије, менаџмента,
  • Подизање нивоа квалитета основних и специјалистичких студија,
  • Константно унапређење наставних планова и програма,
  • Омогућавање студентима да прошире своја знања по сопственом избору и да се на тај начин уже специјализују.
  • Преношење најновијих научних и стручних знања, развој науке и научно истраживачке мисли.
  • Континуирано стварање новог научно-наставног кадра и усавршавање научног и стручног подмлатка.
  • Осигурање мобилности и међународно признање стечених квалификација на оба нивоа студија.
  • Организација конференција, радионица, јавних предавања и тиме формирање академске климе у региону.
  • Издавање уџбеничке и друге литературе, научних и ненаучних публикација.