Висока школа техничких струковних студија (раније Виша техничка школа) представља једног од најстаријих активних издавача у чачанском крају. Прва публикација је издата давне 1965. године.

Сагласно Правилнику о издавачкој делатности посао води Комисија за издавачку делатност коју бира Наставно веће Школе у на период од 3 године. Школа објављује публикације у оквиру едиција: „Академија“ (основни и помоћни уџбеници са рецензијом), остала издања и скрипта.

У претходном периоду издања Школе су штампана у штампаријама: „Космос“ Београд, „Биро за грађевинарство“ Београд, „Литопапир“ Чачак, “Наука и друштво” Београд, “Технички факултет” Чачак, “Комет” Београд, “Графика Нешић” Трстеник, „Милић Ракић“ Ваљево, „КД графика“ Чачак, „Графопак“ Аранђеловац, „Информа“ Чачак, „Графика Јуреш“ Чачак, „Ласер“ Краљево, „Светлост“ Чачак и у штампарији Графичке лабораторије Школе.

У оквиру прославе 50 година успешног рада у образовању наше Школе штампарија је свечано отворена 17.09.2010. године. Штампарија је круна осмогодишњег постојања одсека за Графичку технику на ВШТСС. У склопу радног простора опремљена је и учионица за студенте и ученике средње графичке школе.
izd.del.1izd.del.2

Циљеви оснивања ове штампарије су едукација студената, практичан рад на опреми, али и штампање уџбеника и других публикација за потребе Школе и других лица. Будући да ВШТСС важи за веома продуктивног издавача, поред потребе да се штампа студентска литература, ова штампарија има могућности да израђује и штампа каталоге, пропагандни материјал, омотнице, плакате и слично.