Школа је у поступку поновне акредитације акредитовала нови студијски програм Мастер струковних студија Производно инжењерство (120  ЕСПБ). Настава из овог студијског програма почеће да се реализује од школске 2020/2021 године. Са два студијска програма мастер студија који су раније акредивани, школа је заокружила акредитацију мастер студија и омогућила проходност на даље студије студентима свих студијских програма основних студија школе.

Сви акредитовани студијски програми мастер струковних студија школе:

  1. Машинство и инжењерска информатика (120 ЕСПБ)
  2. Електротехника и рачунарство (120 ЕСПБ)
  3. Производно инжењерство (120 ЕСПБ)

Наставни план СП програма МСС Проиводно инжењерство можете видети овде.