Од Више техничке школе до Високе школе техничких струковних студија Чачак

Виша техничка школа у Чачку је основана 1960. године, у периоду који карактерише брз индустријски развој, стварање предуслова за извоз индустријских производа, а недостатак инжењерског кадра. Одлуком Народног одбора среза Чачак и уз иницијативу привредних организација Чачка, основана је виша школа у тренутку када у западној Србији није постојала ниједна установа за високо образовање.

Школа је почела са радом 1. новембра исте године, па се од тада тај датум слави као Дан школе.

Током 50 година, Школа се суочавала са бројним проблемима – понекад кадровским, понекад материјалним. Менаџмент Школе се увек, са пуно ентузијазма, борио да за потребе оптималног функционисања Школе обезбеди најбоље и увек изнађе решења за конкретне проблеме. Често се ишло у сусрет новим кретањима у образовању и привреди, па је модернизација наставе, осавремењивање програма и лабораторија, уклапање у токове високошколства по европским мерилима био приоритет за менаџмент Школе.

Ослушкујући потребе привреде за инжењерским кадром, али и захтеве образовања по савременим стандардима, Школа је отварала нове смерове, неке модернизивала, оне за које није било интересовања гасила.

За 50 година рада, кроз клупе Више (Високе) техничке школе прошло је око 20.000 студената. Диплому инжењера је стекло око 5000 студената махом из Србије, иако је добар број бруцоша стизао из околних земаља. Током полувековног рада Школе, радни однос је засновало 76 наставника (професора, асистената, предавача) и око 300 сарадника из привреде или других образовних установа.

Као резултат укупних напора колектива Школе од стране државне Комисије за акредитацију и проверу квалитета 2007. и 2008. године, акредитовано је шест студијских програма Школе из области техничко-технолошких наука и одобрен упис у прву годину студија 550 студената годишње.

Дуга традиција Школе са око 5000 дипломираних студената и постигнути резултати наметнули су обавезе запосленим да наставе са модернизацијом наставних планова и програма, даљим кадровским јачањем и побољшавањем услова студирања, што је омогућило да Школа спремно дочека реформу високог образовања. Један од резултата предузетих мера је повећано интересовање студената за упис у Школу.

У протеклим деценијама Школа је била препознатљива по школовању кадра који је дао велики допринос развоју индустрије.

Издвајамо неке од значајних датума у богатој историји Школе:

Школска 1960. година

Основана Школа.

stojanovska matematika
 Први директор Школе др Драгица Стојановска Прво одржано предавање – из математике


Школска 1960/1961. година  

Уписана прва генерација студената Електротехничког, Машинског и Хемијско-технолошког одсека.

prva generacija

Студенти прве генерације уписане 1960/61.

Школска 1961/1962. година  

Уписана прва генерација студената Грађевинског одсека.
vezbe

Студенти прве генерације на вежбама

Школска 1963. година  

Отворена је школска библиотека и Дом студената.
biblioteka

Школска библиотека

Школска 1968/1969. година  

Настављен рад на два одсека: Електротехнички - смер: општи и Машински смер: производно – припремни. Са радом престају Хемијско–технолошки и Грађевински одсек.

Школска 1974/1975. година  

Уписана прва генерација на Одсеку за позивно више образовање радника Електротехничке и Машинске струке (укупно уписано 9 генерација).
nastava

Студенти на настави


Од школске 1979/1980. година  

Школа се интегрисала са Педагошко-техничким факултетом (садашњим Техничким факултетом) из Чачка и настављено школовање инжењера на Машинском и Електротехничком смеру. Године 1982, обе високошколске установе пресељавају се у нову зграду.
zgrada

Нова зграда Високе техничке школе и Техничког Факултета oд 1988. године 

Школа поново ради као самостална високошколска установа.

Школа организује полагање стручног испита за наствике практичне наставе електро и машинске струке.

Школска 1989. година  

Отворен Клуб студената технике (заједнички за Високу школу и Технички факултет).

Школска 1993. година  

Законом о Високом образовању укида се статус ванредног студента, па се установљавају две категорије – буџетски и самофинансирајући студенти. Виша техничка школа добија сагласност да упише само 60 студената на буџет.
diplome

Свечана промоција инжењера и уручење дилома

Школска 1999. година  

Први пут приређен школски Летопис, који у континуитету излази од 2005. године.
izd del

Део богате издавачке делатности ВШТСС

Школска 1996. година  

Школа први пут награђује најуспешније студенте и бира студента генерације. Та традиција ће се наставити и у наредним деценијама.

Школска 1997. година  

Отворен Рачунарски центар у две одвојене лабораторије, са више од 20 рачунара, штампачима, скенерима и савременом пратећом опремом.
rc

Рачунарска учионица

Школска 2000/2001. година  

Уписана прва генерација за школовање машинских инжењера на смеру Индустријска информатика.

Школска 2002/2003. година  

Уписана прва генерација студената на трогодишње (шестосеместралне) студије. Усвојен Болоњски концепт студирања по ЕСПБ систему.

Уписана прва генерација за школовање инжењера Техничке графике (на графичком одсеку), инжењера Менаџмента ( на одсеку менаџмент), као и за школовање наставника практичне наставе машинске и електротехничке струке.


Школска 2005. година  

У сарадњи са Техничким факултетом из Чачка, Школа организује 30.јубиларно саветовање производног машинства Србије и Црне Горе, у Врњачкој бањи.

Изграђене нове просторије студентске службе, обезбеђен простор за скриптарницу и Удружење студената.

Кандидатима који полажу пријемни испит, први пут је дата могућност да осим математике полажу тест општег знања.
sluzba

Нова студентска служба

Школска 2006. година  

Донета Одлука о признавању испита према студијским програмима струковних студија чиме је омогућено дошколовавање инжењера са двогодишњом (петосеместралном) дипломом.

Уписан највећи број бруцоша у историји Школе – 674.
hol

Школски хол на дан свечаног Пријема бруцоша

Школска 2007. година  

Школа акредитована као Високошколска установа са новим  називом Висока школа техничких струковних студија Чачак. Тако постаје првоакредитована висока школа у Моравичком округу.

Акредитовани студијски програми: Производно машинство (на машинском  одсеку),  Електроенергетика (на електротехничком одсеку), Индустријска информатика (на машинском одсеку), Електроника и рачунарство (на електротехничком одсеку) и Графичка техника (на графичком одсеку).

Од стране Министарства просвете издата дозвола за рад Високе школе.


Школска 2007/2008. година  

Уписана  прва  генерација   студената  струковних  студија   на акредитоване студијске програме.

Покренут студентски лист Indexpressкоји излази једном годишње, уочи Дана школе.
indexpress

Indexpress

Школска 2008. година  

Акредитован студијски програм Производни менаџмент (на одсеку менаџмента).

Националном савету упућен на оцену Елаборат за акредитацију специјалистичких струковних студија.

ekskurzija

Студенти Одсека за менаџмент на стручној екскурзијиШколска 2009. година  

Акредитоване специјалистичке струковне студије на студијским програмима: Индустријско инжењерство (са три модула – машинско инжењерство, Графичко инжењерство, Инжењерски менаџмент) и Електротехника и рачунарство (са два модула – Електроенергетика и Електроника и рачунарство).

Школска 2010. година  

Отворена школска штампарија и графичка лабораторија.

laboratorija1 laboratorija2
Графичка лабораторија и први број листа Техника и Пракса штампан у Графичкој лабораторији


Покренут стручни часопис Техника и пракса .

Свечано прослављен јубилеј – 50 година успешног рада Школе.

Школа добила Децембарску награду града Чачка за изузетан допринос угледу и напретку града и афирмацији академске климе.

nagrada1 nagrada2

Децембарска награда 2010.