У П И С

У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА

ПОЗИВАМО све студенте који ИМАЈУ УСЛОВ ЗА УПИС у ДРУГУ или ТРЕЋУ годину студија да доставе документацију за упис почев од, 17. 09.2018. а најкасније до 05.10.2018. године.

Документа потребна за упис:

  • Индекс (са свим уписаним оценама),
  • Два ШВ-20 обрасца (купују се у Скриптарници).
  • Уплата од 800,00 динара за потпорни фонд студената (155-20650-43)
  • Уплата прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте) рачун 840-998666-72