Konf Bezbednost hrane 2017 fУ четвртак 14.12.2017. године у нашој школи одржана је конференција са међународним учешћем под називом ,,Безбедност хране и здравље'' у организацији Удружења Кластер комора за заштиту животне средине и одрживи развој. Удружење окупља предузећа из различитих привредних сектора, као и научне институте и факултете ради остваривања циљева из примењене екологије. 

Конференција је део програма обележавања Дана Града. Наша школа је учествовала у оквиру програмског и организационог одбора скупа.