ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ЧАЧАК
Мастер студије машинство и инжењерска информатика
Предмет: Планирање експеримента и обрада резултата
29.01.2019. год.
 
РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА рађеног 26.01.2019.

Ред. Бр.

Број индекса

ОЦЕНА

1.

-

10 (десет)

2.

-

9 (девет)

3.

-

8 (осам)

4.

18/18МА

7 (седам)

5.

3/18МА

6 (шест)

6.

36/18МА, 6/18МА

5 (пет)

 
Упис оцена у индекс биће на испиту.
   Предмети наставник
Др Петар Никшић, дипл.инж