Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму МСС Производно инжењерство

 

Књига предмета   pdf icon (789КB)

 

Р.бр

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

П+В+ДОН+СИР+ООН

ЕСПБ

1.        

05001

Софтверски алати

I

2+1+1+0+0

6

2.        

05002

Пројектовање у техници

I

2+1+1+0+0

6

3.        

05003

Планирање експеримента и обрада резултата

I

3+1+2+0+0

6

4.        

05004

Одабрана поглавља истраживачко-развојног рада

I

2+0+2+0+0

6

   

Изборна група 1 (бира се 1 од 6)

     

1.        

05101

Одабрана поглавља математике

I

3+3+0+0+0

6

2.        

05102

Технички енглески језик

I

3+3+0+0+0

6

3.        

05103

Пословне комуникационе вештине

I

3+0+3+0+0

6

4.        

05104

Корпоративне комуникације и односи са јавношћу

I

3+0+3+0+0

6

5.        

05105

Менаџмент људским ресурсима

I

3+0+3+0+0

6

6.        

05106

Моделовање сложеног производа

I

3+0+3+0+0

6

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм - I семестар

12+4+8+0+0

30

   

Изборна група 2 (бира се 3 од 11)

     

1.        

05201

Савремени материјали и технологије

II

3+0+3+0+0

8

2.        

05202

Теорија производних циклуса

II

3+0+3+0+0

8

3.        

05203

Пројектовање електричних машина и електромоторних погона

II

3+0+3+0+0

8

4.        

05204

Интегрисани информациони системи

II

3+0+3+0+0

8

5.        

05203

Производне технологије

II

3+0+3+0+0

8

6.        

05206

Управљање пројектом

II

3+0+3+0+0

8

7.        

05207

Примењено моделирање у дизајну

II

3+0+3+0+0

8

8.        

05208

Ергономија, екологија и естетика у конструисању

II

3+0+3+0+0

8

9.        

05209

Екологија, безбедност и здравље на раду

II

3+0+3+0+0

8

10.     

05210

Графичко обликовање и припрема

II

3+0+3+0+0

8

11.     

05211

Припрема производње и логистика

II

3+0+3+0+0

8

12.     

05005

Стручна пракса 1

II

0+0+0+0+6

6

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм - II семестар

9+0+9+0+6

30

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм - I година

21+4+17+0+6

60

   

Изборна група 3 (бира се 4 од 13)

     

1.        

05301

Електротермички процеси

III

3+0+3+0+0

8

2.        

05302

Статички електрицитет у производним процесима

III

3+0+3+0+0

8

3.        

05303

Неконвенционални поступци обраде

III

3+0+3+0+0

8

4.        

05304

Израда сложених графичких производа

III

3+0+3+0+0

8

5.        

05305

Производни менаџмент

III

3+0+3+0+0

8

6.        

05306

Статистичке методе обраде података

III

3+0+3+0+0

8

7.        

05307

Методе за оптимизацију, предвиђање и одлучивање

III

3+0+3+0+0

8

8.        

05308

Управљање одржавањем

III

3+0+3+0+0

8

9.        

05309

Аутоматизација производње

III

3+0+3+0+0

8

10.     

05310

Управљање квалитетом производа

III

3+0+3+0+0

8

11.     

05311

Пројектовање производних циклуса

III

3+0+3+0+0

8

12.     

05312

Технологије е-пословања

III

3+0+3+0+0

8

13.     

05313

Пројектовање рачунарских система

III

3+0+3+0+0

8

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм - III семестар

12+0+12+0+0

32

1.        

05006

Стручна пракса 2

IV

0+0+0+0+6

6

2.        

05007

ПИР

IV

0+0+0+16+0

6

3.        

05008

Мастер рад

IV

0+0+0+0+0

16

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм - IV семестар

0+0+0+16+6

28

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм - II година

12+0+12+16+6

60

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ за студијски програм

33+4+29+16+12

120