Материјал за припрему испита из предмета Статички електрицитет у производним процесима и Софтверски пакети (алати), налази се на teams - у. Студенти који нису инсталирали ову платформу потребно је да то учине што пре како би могли да приступе предметима. Шифре за предмете налазе се на Yammer -у који се налази у оквиру teams - а.  Када будете ово обавили, остала обавештења ће бити објављивана у оквиру предмета. Корисничко име за приступ teams - у  би требало да сте добили на ваше мејлове.

 

руководилац МСС електро струке
предметни наставник
др Милан М. Добричић, проф.