Рачунарски центар

ВШТСС поседује три рачунарске учионице, од којих је једна (рачунарски центар) опремљена са рачунарима нових генерација и савременим 3Д штампачем. У центру је омогућен и брз излаз на интернет, а преко сервера се могу дистрибуирати задаци за вежбу и вршити надгледање рада сваког студента. У оквиру наставе из предмета Инжењерска графика за креирање модела студенти користе програм SolidWorks, а за прављење модела 3Д штампач.

RC1

Савремени рачунарски центар ВШТСС намењен је за стицање практичних знања  студената из предмета који припадају области рачунарства, графике, машинства, информационих технологија и електронике.

RC3

У настави која се одвија у рачунарском центру се примењују савремени програмски алати и технике за:

- развој софтверских окружења, коришћењем актуелних програмских језика;

- пројектовање и одржавање информационих система, њихових база  података и апликација за управљање базама података;

- реализацију и одржавање рачунарских  мрежа под најновијим верзијама  оперативних система;

- имплементацију електронског пословања у привредним и јавним субјектима друштва;

- одржавање уређаја, система и подсистема из области електронике и телекомуникација;

- коришћење савремених апликативних софтвера за обраду слике и текста,  којима се креирају индивидуална решења за различите графичке производе и врши припрема за штампу и рекламу;

- моделирање графичких производа;

- конструкције и моделирање машинских елемената и склопова, као и симулација рада машинских склопова;

- развој мултимедијалних садржаја и алата за развој истих, као и савремених информационо-комуникационих технологија: интернет, веб, мобилних и интелигентних технологија.

RC2 RC6
RC4 RC5

Студентима се на овај начин пружа могућност да овладају најактуелнијим знањима, умећима и вештинама из области информационих технологија, и да се оспособе за самосталан практичан и креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање.