Кабинет за Производно инжењерство и инжењерски менаџмент

 У„Кабинету за Производно инжењерство и инжењерски менаџмент“, који се налази у Компанији „Слобода“ Чачак, студенти са смера Производни менаџмент обављају Практичну наставу и Стручну праксу, под менторством професора др Радисава Ђукића.

peraksa Sloboda 1

Посебна пажња усмерена је на упознавање са конструктивно-технолошком и производно-финансијском документацијом сложеног производа како би студенти стекли практична знања и вештине из организације, припреме и планирања производње.

peraksa Sloboda 2

Колико је важна ова пракса говоре речи једног нашег студента: „Све што смо чули на предавањима видели смо у пракси“.

ВШТСС има вишедеценијску сарадњу са Компанијом „Слобода“ Чачак.

peraksa Sloboda 3s