Графички центар

Школа је за потребе студената графичког смера и њихову практичну наставу опремила савремени Графички центар, који има офсет штампарију погодну за штампање већих тиража, као и дигиталне машине за мале и велике формате, за штампање билборда, плаката, флајера, принта за текстил и слично.

stamparija1

У Графичком центру студенти стичу потребна знања и компетенције из графичких технологија. У њему се обављају Стручна пракса  и Практична настава. Графички центар осим едукативне стране има и комерцијалну сврху.

GC2

stamparija2

GC3

za web CG m