Положили су:

1. Иванковић Весна 6

2. Марић Марија 6

3. Стојаковић Раде 7

4. Илић Јована 8

5. Јовановић Миловановић Бојана 10

6. Кузмановић Вељко 6

7. Лесендрић Марко 6

8. Матејић Стефан 6

9. Павловић Драгана 6

10. Стевановић Дејана 7

 

др Ивана Крсмановић