КОНКУРС ЗА ИЗБОР СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015

Презентација наших студената на Завршној ГОМЕС конференцији у Врњачкој Бањи

 

OБАВЕШТЕЊЕ

Колеге студенти,
Обавештавамо вас да је Удружење студената ВШТСС ступило у контакт са омладинским задругама у Чачку и Горњем Милановцу (у плану су и омладинскe задруге из Ивањице, Краљева...) ради омогућавања запослења студената на привременим и повременим пословима.
Позивамо све заинтересоване студенте ВШТСС да се пријаве у просторији Удружења средом и четвртком од 12 до 14 часова ради формирања листе заинтересованих студената. За додатне информације позвати 064/019-83-88.
Марко Глибић, председник Удружења студената ВШТСС
 
Удружење студената ВШТСС егзистира од оснивања Више техничке школе 1960. године. Настало је на иницијативу студената који су осетили потребу за организованим деловањем које ће допринети развоју сарадње са наставницима, поштовању права и потреба студената, али и активном учешћу у осмишљавању студентских активности ван наставе.

Примарни циљ Удружења је брига о правима и обавезама студената, афирмација њихове креативности и професионалних успеха. Осим овог, циљ Удружења је и креирање позитивне академске климе којој студенти доприносе свакодневним радом и залагањем, спортским активностима, културно-уметничким и едукативним садржајима.

Поред тога што се брине о студентском стандарду и здравственој заштити (осигурању), Удружење се активно укључује у рад других органа Школе, остварује сарадњу са другим удружењима и организацијама, и настоји да током студија студентима омогући лепши и садржајнији студентски живот.

Чланови Удружења студената ВШТСС су студенти свих година, свих студијских програма који плаћају студентски потпорни фонд.

  

1
Чланови Удружења на сајму образовања Индекс 2011.

2
Одбојкашка екипа ВШТСС на Вишијади 2006.


 3
Апсловентско вече 2010

5
Добровољно давалаштво крви
 
Циљеви Удружења:


 • заштита и заступање образовних, друштвених, културних и других права и интереса студената,
 • заштита стандарда и социјалног статуса студената,
 • дорпинос развоју модерне и аутономне Школе уз поштовање студентских права и слобода,
 • допринос остваривању слободног, толерантног и ненасилног друштва уопште,
 • промовисање техничких наука, подизање свести о значају технике и технологије у савременом друштву,
 • утицање на квалитет наставе, учествовање у евалуацији, доношење одлука о питањима у вези са студентима,
 • анимирање студената да буду активни учесници образовног процеса, мотивисање на добре резултате на академским и неакадемским пољима,
 • организовање спортских, културних и забавних садржаја,
 • учествовање у хуманитарним активностима од локалног значаја (добровољно давање крви, прикупљање средстава за угрожена лица, физичка помоћ тамо где је потребна),
 • повезивање и сарадња са другим студентским и омладинским организацијама,
 • информисање студената о актуелним студентским дешавањима у Школи и ван ње

 Сталне активности

 • помоћ при организовању семинара, радионица, промоција, конференција за штампу,
 • организација, логистика и учествовање спортским такмичењима високих школа (Вишијадама),
 • учествовање и организација спортских турнира са другим високошколским установама– меморијални турнир у малом фудбалу Александар Аврамовић
 • организација апсолвентских вечери са студентима Техничког и Агрономског факултета у Чачку,
 • организација журки, забава, бруцошијада,
 • организација добровољног давалаштва крви,
 • организација прославе Дана школе и Дана отворених врата,
 • учестовање на сајмовима образовања - у Чачку, Крагујевцу, Нишу и Београду,
 • уређивање, припрема и дизајн студентског листа.

 
 

 indexpress-all
Студентски лист - Indexpress

7
Пехари и дипломе

 8
Фудбалска екипа ВШТСС на Вишијади – Будва 2010. године

9
На свечаности поводом обележавања 50 година Школе

Активни чланови Удружења организују и учествују у радионицама, семинарима, академским и неакадемским манифестацијама, спортским сусретима, самостално осмишљавају излете, екскурзије, апсолвентске вечери. Уз тимски рад и колегијалност стичу многа знања и искуства, нова познанства, и негују добре организационе способности.

Рад Удружења студената ближе је одређен посебним актом (Статутом). Из редова чланова Удружења студената делегирају се представнци за Студентски парламент. Сви чланови Удружења могу бирати и бити бирани на студентским изборима који се организују једном годишње.

Званично гласило Удружења је студенстки лист Indexpress, а информације о активностима Удружења можете наћи и на сајту Школе.

 


За 2013. годину изабрани су:


Марко Глибић, година, Графички одсек – Председник Удружења Бојана Петронијевић, Машински одсек - Подпредседник Удружења
Радосав Станић, година, Одсек за менаџмент - Секретар Удружења и Председник Студентског парламента
Марко Глибић, Данијела Пауновић и Лазар Крџић - делегати у Савету Школе                                                                                                                               Гордан Симеуновић, Гордана Марић и Миливоје Брковић - Чланови надзорног одбора

Занимљивост

Претеча данашњег Удружења студената ВШТСС је Савез социјалистичке омладине који је основан кад и Школа, 1960. године. Студенти су бирани за делегате и учествовали су у раду Наставног већа, Савета и библиотеке, а највећи допринос дали су кроз многобројне радне акције. Као и данас, и тада су студенти организовали културно-забавни и спортски живот студената; колико су успешни били сведочи и податак да су многобројне концерте организовали и ван Чачка – у Крагујевцу и Какњу.

 10
Акција Очистимо Србију, Овчар Бања 2011.

11
Упис бруцоша 2011.
12
На отварању школске штампарије 2010. године


13
Просторија Удружења 110 – наши представници са гостима из других школа
14
Наши студенти у уписној кампањи