Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Специјалистичке струковне студије 
ИНДУСТРИЈСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА

                                                                                                                                           Књига предмета  mwordicon (663 KB)  pdf icon (780 KB)

 
Р.бр
Шиф. пред.
Назив предмета
Сем.
Број часова
П+В+ДОН
ЕСПБ
01001
I
3+4+0 (105)
8
 2.
01002
I
4+3+0 (105)
8
 3.
01003
I
4+4+0 (120)
8
 4.
01004
I
/
2
5.
01000
Изборни модул (бирају се три предмета)
II
3+3+0 (90)
3*8=24
6.
01005
Специјалистички рад
II
/
10
                                                       Укупно часова активне наставе:
20+20+0 (600)
60
Шифра изборних предмета по модулима узима се из  табела 5.1.А, 5.1.Б. и 5.1.Ц.

Специјализант бира три  изборна предмета који су понуђени по модулима у табелама 5.1.А, 5.1.Б. и 5.1.Ц.

У оквиру специјалистичких студија студенти полажу три изборна и пет обавезних предмета (Софтверски алати, Пројектовање у техници, Експериментална мерења, Стручна пракса и Специјалистички рад).

 
Списак изборних предмета по модулима приказан је у следећим табелама:
 

Табела 5.1. А   Распоред изборних предмета по семестрима и годинама студија за модул МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Р.бр
Шиф. пред.
Назив предмета
Сем.
Број часова
П+В+ДОН
ЕСПБ
1.
01101
II
3+3+0 (90)
8
2.
01102
II
3+3+0 (90)
8
3.
01103
II
3+3+0 (90)
8
4.
01104
II
3+3+0 (90)
8
5.
01105
II
3+3+0 (90)
8
6.
01106
II
3+3+0 (90)
8
7.
01107
II
3+3+0 (90)
8
8.
01108
II
3+3+0 (90)
8
9.
01109
II
3+3+0 (90)
8
10.
01110
II
3+3+0 (90)
8
11.
01111
II
3+3+0 (90)
8
12.
01112
II
3+3+0 (90)
8
13.
01113
II
3+3+0 (90)
8
14.
01114
Web системи и технологије
II
3+3+0 (90)
8
15.
01115
II
3+3+0 (90)
8

НАПОМЕНА: Од 15 изборних предмета студент бира 3 предмета.

 

  Табела 5.1 Б   Распоред изборних предмета по семестрима и годинама студија за модул ГРАФИЧКО  ИНЖЕЊЕРСТВО

Р.бр
Шиф. пред.
Назив предмета
Сем.
Број часова
П+В+ДОН
ЕСПБ
1.
01201
II
3+3+0 (90)
8
2.
01202
II
3+3+0 (90)
8
3.
01203
II
3+3+0 (90)
8
4.
01204
II
3+3+0 (90)
8
5.
01205
II
3+3+0 (90)
8
6.
01206
II
3+3+0 (90)
8
7.
01207
II
3+3+0 (90)
8
8.
01208
II
3+3+0 (90)
8
9.
01209
II
3+3+0 (90)
8
10.
01210
II
3+3+0 (90)
8
11.
01211
II
3+3+0 (90)
8
12.
01212
II
3+3+0 (90)
8

НАПОМЕНА: Од 12 изборних предмета студент бира 3 предмета.

 

  Табела 5.1. Ц  Распоред изборних предмета по семестрима и годинама студија за модул ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Р.бр
Шиф. пред.
Назив предмета
Сем.
Број часова
П+В+ДОН
ЕСПБ
1.
01301
I
3+3+0 (90)
8
2.
01302
I
3+3+0 (90)
8
3.
01303
I
3+3+0 (90)
8
4.
01304
I
3+3+0 (90)
8
5.
01305
I
3+3+0 (90)
8
6.
01306
I
3+3+0 (90)
8
7.
01307
I
3+3+0 (90)
8
8.
01308
I
3+3+0 (90)
8
9.
01309
I
3+3+0 (90)
8
10.
01310
I
3+3+0 (90)
8
11.
01311
I
3+3+0 (90)
8
12.
01312
I
3+3+0 (90)
8
13.
01313
I
3+3+0 (90)
8
14.
01314
II
3+3+0 (90)
8

   НАПОМЕНА: Од 14 изборних предмета студент бира 3 предмета.