Владимир Милованчевић 123  18 +
Марко Дубачкић 103 9 +
Младен Тодосијевић 176 12 +
Анђела Јовановић 118 6  
Александар Лојаница 202 30  
Радован Тодоровић 208 30  
Ана Парезановић 135 30 +
Јован Вукосављњвић 151 2 +
Немања Анђелковић 214 5 +
Милош Спасенић 112 6 +
Бојан Богдановић 139 10 +
Његош Чарапић 145 30 +
Милица Илић 134 15 +
Немања Којадиновић 136 2 +
Жарко Никитовић 120 30 +
Светлана чоловић 207 30 +
Лука Николић 169 1 +
Миломир Шуљагић 133 1 +
Зоран Перић 163 0 +