Радови се могу погледати у термину консултација.

 Име и презиме број индекса  колоквијум (%)  домаћи 
Александар Кањевац 706/17 30 +
Анђела Кукић 734/16 2 +
Раде Максимовић 711/17 40 +
Лазар Милорадовић 749/15 25 +
Теодора Николић 5801/17 100 +
Драгана Стефановић 701/17 17 +
Радомир Љушић 708/17 58 +
Милош Ивковић 713/15 60 +
Мирослав Ђурић 718/17 0 /
Бојан Трпковић 2017/18 70 +
Сузана Вукић 743/15 100 +
Маријана Ковачевић 719/17 5 /
Игор Милуновић 728/17 40 +
Сузана Миловановић 705/17 30 +
Обрадовић Миљана 752/16 35 /
Марија Стојковић 747/14 80 +
Грбовић Петар 702/17 100 +
Милена Јелић 815/14 100 +
Јелена Јелић 759/14 100 +
Невена Роговић 717/17 50 +
Филип Павловић 724/17 35 /
Милена Поповић 711/16 3 +
Марко Јоксић 713/16 15 +
Катарина Милошевић 713/17 0 /
Јулијана Витановић 727/17 3 /
Никола Радишић 715/17 5 /
Мирослав Симовић 5807/17 0 /
Игор Савић 710/17 60 +