Резултати испита

 Редни број Број индекса  Број бодова  Оцена 
1.   713/15  42 5 (пет)
2.  749/15  35 5 (пет) 
3.  759/14  59 6 (шест) 
4.  815/14  51 6 (шест) 

Упис оцена у понедељак 07. маја 2018. године у 13.30 часова у кабинету 134.

Предметни наставник

мр Марија Николић