Matematika 2

 1. Radovan Todorović 208/17                        20

   2.Aleksandar Lojanica 202/17                     20

 1. Stefan Stojić 148/16                              usmeni

Matematika 1

 1. Vladimir Milovančević                     19+16+10=45
 2. Svetlana Čolovič 207/17                 30+24+10=64
 3. Milan Vujičić 124/17                         6+18+10=34  (dopuna izvod)
 4. Ana Parezanović 135/17                  35+30+10=75
 5. Žarko Nikitović 120/17                      35+29+10=74
 6. Despotović Mladen 107/17               4+20+10=34 (dopuna izvod)
 7. Topalović Đorđije 108/17                  11+15+10=36 (dopuna izvod)
 8. Nemanja Kojadinović 136/17           4+16+10=30 (dopuna izvod)
 9. Vučić Jovanović 186/17                   18+16+10=44
 10. Danijel Anđelić 141/17                    15+28+10=53
 11. Milomir Šuljagić 133/17                   4+18+10=32 dopuna izvod

Usmeni deo ispita održaće se u sredu  21. 2. 2018. u 15h.