ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Резултати са испита одржаног 07. фебруара 2018.

Испит су положили: 

  1. 110/15       Вељковић Саша                   8 (осам)
  2. 208/16       Ивановић Предраг               7 (седам)
  3. 110/13       Милојевић Ненад                 6 (шест)
  4. 109/13       Милићевић Драгана             6 (шест)
  5. 214/15       Сарачевић Емир                  6 (шест)                                

                                Предметни наставник   

                                                                 др Дојчило Сретеновић, проф.