ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ЧАЧАК

Машински одсек

Смер: Производно машинство

Предмет: Алати и прибори

15.01.2018. год.

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА

ИЗ АЛАТА ЗА ОБРАДУ ДЕФОРМИСАЊЕМ

Ред. Бр.

Бројиндекса

ОЦЕНА

1.

4407/17

10 (десет)

2.

361/15, 330/15, 328/15

9 (девет)

3.

403/17, 333/15

8 (осам)

4.

322/15; 351/15; 352/15; 339/15

7 (седам)

5.

334/15

6 (шест)

6.

406/17

5 (пет)

Упис оцена у индекс биће на предавању.

Предмети наставник

Др Петар Никшић, дипл.инж