PlakatVstss 2017Висока школа ТСС Чачак већ 55 година успешно школује инжењерски кадар за потребе привреде. Будућим студентима нудимо студије по акредитованим студијским програмима, на основним и специјалистичким студијама и стицање дипломе струковног инжењера.
На студије могу конкурисати кандидати за завршеним трогодишњим или четворогодишњим средњим образовањем.

Висока школа техничких струковних студија у школској 2017/2018. години уписује 370 студената (264 буџет, 106 самофинансирање) на следеће студијске програме:

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
       Модул 1:   Електроенергетика (52 буџет)
       Модул 2:   Електроника и рачунарство (30 буџет)
 

3. МАШИНСТВО И ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА

       Модул 1:   Инжењерска информатика  (42 буџет)
       Модул 2:   Производно машинство (20 буџет)

4. ГРАФИЧКА ТЕХНИКА (40 буџет)

5. ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ 

       Модул 1:   Производни менаџмент (40 буџет)
       Модул 2:   Еколошки менаџмент (20 буџет)

Студије на основним студијама трају три године (6 семестара) и дипломирањем се стиче 180 ЕСП бодова. По завршетку студија студенти стичу звање струковног инжењера одговарајућег усмерења.

ВАЖНИ ТЕРМИНИ ЗА ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

  • Пријављивање кандидатаoд 19. до 23. јуна 2017.   од  9 - 1500 
  • Полагање пријемног испита:  29. јуна 2017.  у  1200 
  • Упис примљених кандидата:  04., 05. и 06. јула  2017. од  9 - 1500  

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ:

  • Пријава на конкурс (образац се добија у Школи),
  • Копије сведочанстава свих разреда средње школе (оргинали на увид),
  • Копија дипломе завршене средње школе (оригинал на увид),
  • Копија извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид),

          (Напомена: Копије докумената не морају бити оверене).

         НАКНАДА за полагање пријемног испита је  4.000.00 динара.
        (уплатити на текући рачун Школе:  840-998666-72 за полагање пријемног испита).

Услови и начини уписа у прву годину студија уређени су одговарајућим општим актима.


И Н Ф О Р М А Т О Р И