PlakatVstssВисока школа ТСС Чачак већ 57 година успешно школује инжењерски кадар за потребе привреде. Будућим студентима нудимо студије по акредитованим студијским програмима, на основним и специјалистичким студијама и стицање дипломе струковног инжењера.

На студије могу конкурисати кандидати за завршеним четворогодишњим средњим образовањем.

Висока школа техничких струковних студија у школској 2018/2019. години уписује 370 студената (264 буџет, 106 самофинансирање) на следеће студијске програме:

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
       Модул 1:   Електроенергетика (52 буџет)
       Модул 2:   Електроника и рачунарство (30 буџет)
 

2. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

3. МАШИНСТВО И ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА

       Модул 1:   Инжењерска информатика  (42 буџет)
       Модул 2:   Производно машинство (20 буџет)
 

4. ГРАФИЧКА ТЕХНИКА (40 буџет)

5. ПРОИЗВОДНИ И ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ 

       Модул 1:   Производни менаџмент (40 буџет)
       Модул 2:   Еколошки менаџмент (20 буџет)

 

Студије на основним студијама трају три године (6 семестара) и дипломирањем се стиче 180 ЕСП бодова. По завршетку студија студенти стичу звање струковног инжењера одговарајућег усмерења.

 

ВАЖНИ ТЕРМИНИ ЗА ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

  • Пријављивање кандидатаoд 25. до 27. јуна 2018. год.  од  900 - 1500 часова.

  • Полагање пријемног испита:  Један дан у периоду од 2. до 6. јула 2018. године. Тачан датум биће објављен у конкурсу за упис.

  • Упис примљених кандидата ће бити пар дана после пријемног испита. Датуми ће бити објављени накнадно.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ:

  • Пријава на конкурс (образац се добија у Школи),
  • Копије сведочанстава свих разреда средње школе (оргинали на увид),
  • Копија дипломе завршене средње школе (оригинал на увид),
  • Копија извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид),

          (Напомена: Копије докумената не морају бити оверене).

         НАКНАДА за полагање пријемног испита је  4.000.00 динара.
        (уплатити на текући рачун Школе:  840-998666-72 за полагање пријемног испита).

Услови и начини уписа у прву годину студија уређени су одговарајућим општим актима.


И Н Ф О Р М А Т О Р И
Основне струковне студије - Чачак
Основне струковне студије - Високошколска јединица Лазаревац