Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму  Графичка техника

Р.бр.
Шиф. Пред.
Назив предмета
Сем.
Број часова
П+В+ДОН
ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

30001

Примењена математика

I

3+3+0 (90)

7

2.

30002

Енглески језик I

I

2+2+0 (60)

6

3.

30003

Хемија

I

2+2+0 (60)

7

4.

30004

Техничко цртање  

I

2+3+0 (75)

6

5.

30005

Информатика и рачунарство

II

3+2+1 (90)

7

6.

30006

Енглески језик II

II

2+2+0 (60)

6

7.

30007

Репрофотографија

II

2+2+0 (60)

7

8.

30008

Заштита животне средине

II

2+2+0 (60)

7

9.

30009

Примена рачунара у графици I

II

2+1+1 (60)

7

Укупно часова активне наставе

20+19+2 (615)

/

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

30010

Материјали

III

2+2+0 (60)

5

11.

30011

Основи машинства

III

3+2+0 (75)

6

12.

30012

Организација производње

III

2+3+0 (75)

5

13.

30013

Припрема штампарске форме

III

2+3+0 (75)

6

14.

30014

Штампарски слог

III

2+2+0 (60)

5

15.

30015

Технологија штампе I

IV

2+2+0 (60)

6

16.

30016

Графичке машине

IV

2+2+0 (60)

4

17.

30017

Примена рачунара у графици II

IV

2+2+1 (75)

5

18.

30018

Стручна пракса

IV

0+0+0+4 (0)

2

30100

Изборна група 1 (бирају се два од 7)

19.

30101

Основи графичког обликовања

IV

2+1+0 (45)

8

20.

30102

Неконвенционални поступци штампе

IV

1+2+0 (45)

8

21.

30103

Машински елементи II

IV

2+2+0 (60)

8

22.

30104

Типографија

IV

1+2+0 (45)

8

23.

30105

Мултимедијални системи

IV

3+3+0 (90)

8

24.

30106

Инжењерска графика

IV

2+1+2 (75)

8

25.

30107

Производни менаџмeнт и предузетништво  

IV

3+2+0 (75)

8

Укупно часова активне наставе

21+21,71+1,57 (664)

/

Укупно ЕСПБ:

60

ТРЕЋА ГОДИНА

26.

30019

Технологија дораде I

V

2+2+0 (60)

6

27.

30020

Управљање квалитетом

V

3+3+0 (90)

7

28.

30021

Одржавање машина и опреме

V

2+2+0 (60)

7

29.

30022

Технологија штампе II     

V

3+3+0 (90)

7

30100

Изборна група 2 (бира се један од 3)

30.

30109

Пословни енглески 1

V

2+2+0 (60)

8

31.

30110

Израда амбалаже

V

2+2+0 (60)

8

32.

30111

Основе програмирања

V

2+1+2 (75)

8

33.

30023

Графички дизајн

VI

3+3+0 (90)

7

34.

30024

Технологија дораде II

VI

2+2+0 (60)

6

35.

30025

Практична настава

VI

3+0+3 (75)

2

36.

30026

Завршни - дипломски рад

VI

0+0+0 (0)

12

Укупно часова активне наставе

20,33+17+3,67 (615)

60

Укупно часова активне наставе

615+664+615 (1894)

УКУПНО ЕСПБ за студијски програм

180