Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Електроника и рачунарство

Р.бр
Шиф. Пред.
Назив предмета  Сем.
Број часова
П+В+ДОН
ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 10001 Енглески језик 1 -Заједнички I 2+2+0 (60) 7
2. 10002 Математика1 -Заједнички I 3+3+0 (90) 8
3. 10003 Информатика и рачунарство -Заједнички I 3+2+1 (90) 8
4. 10004 Основи електротехнике 1 -Заједнички I 3+3+0 (90) 8
5. 10005 Енглески језик 2 -Заједнички II 2+2+0 (60) 6
6. 10006 Математика 2 -Заједнички II 3+3+0 (90) 7
7. 10007 Основи електротехнике 2 -Заједнички II 3+3+0 (90) 8
8. 10008 Физика -Заједнички II 3+2+0 (75) 8
Укупно часова активне наставе 22+20+1 (645)
Укупно ЕСПБ 60
ДРУГА ГОДИНА
9. 12001 Основи програмирања III 2+1+2 (75) 7
10. 10009 Електрична мерења 1 -Заједнички III 2+2+0 (60) 7
11. 12002 Програмирање логичких контролера III 2+2+0 (60) 6
12. 12003 Аутоматско управљање III 2+2+0 (60) 6
13. 10010 Основи електронике -Заједнички III 2+2+0 (60) 7
14. 12004 Дигитална електроника IV 2+3+0 (75) 7
15. 12005 Програмски језици IV 3+2+0 (75) 7
16. 12006 Дигитална обрада сигнала IV 3+2+0 (75) 7
17. 10011 Енергетска електроника -Заједнички IV 2+2+0 (60) 6
Укупно часова активне наставe 20+18+2 (600)
УКУПНО ЕСПБ 60
ТРЕЋА ГОДИНА
18. 12007 Интернет технологије V 3+2+1 (90) 4
19. 12008 Рачунарске мреже V 2+3+0 (75) 4
121_ Изборна група 1 (бирају се два од шест)
20. 12101 Електрична кола V 2+2+0 (60) 6
21. 12102 Пројектовање дигиталних система V 2+2+0 (60) 6
22. 12103 Оперативни системи V 2+2+0 (60) 6
23. 12104 Практикум из енерг.претвар.и погона V 1+2+0 (45) 6
24. 12105 Специјалне електричне инсталације V 2+2+0 (60) 6
25. 12106 Техничко цртање V 2+3+0 (75) 6
26. 12009 Телекомуникације VI 3+2+0 (75) 5
27. 12010 Радио системи VI 3+2+0 (75) 4
28. 12011 Основи електроенергетике VI 2+2+0 (60) 5
122_ Изборна група 2 (бирају се два од шест)
29. 12201 Базе података VI 2+2+1 (75) 6
30. 12202 Елементи електронских уређаја VI 2+2+0 (60) 6
31. 12203 Практикум из елемената ЕЕС VI 1+2+0 (45) 6
32. 12204 Електрична мерења 2 VI 3+3+0 (90) 6
33. 12205 Производни менаџмент и предузетништво VI 3+2+0 (75) 6
34. 12206 Заштита животне средине VI 2+2+0 (60) 6
35. 10012 Стручна пракса VI 0+0+0+60 (60) 2
36. 10013 Завршни - Дипломски рад VI 0+0+0 (0) 12
Укупно часова активне наставе 21+19,66+1,33 (630)   
УКУПНО ЕСПБ 60
Укупно часова активне наставе 63+57,66+4,33 (1875)
УКУПНО ЕСПБ за студијски програм 180