Редни број

Број индекса

Укупан број бодова

Оцена

1.

701/15

67

7 (седам)

2.

702/15

100

10 (десет)

3.

706/15

66

7 (седам)

4.

707/15

86

9 (девет)

5.

712/15

62

6 (шест)

6.

725/15

75

8 (осам)

7.

734/15

57

6 (шест)

8.

743/15

82

8 (осам)

9.

748/15

72

7 (седам)

10.

803/16

66

7 (седам)

Студенти треба да пријаве испит за јануарски испитни рок. Упис оцена биће када се заврши испит у јануарском испитном року.

Предметни наставник

мр Марија Николић