Студенти којима је формирана коначна оцена из Оперативних система кроз предиспитне обавезе:

Редни број

Број индекса

Укупно бодова

Оцена

1.

133/15

62

6 (шест)

2.

136/15

85

9 (девет)

3.

138/15

75

8 (осам)

4.

205/16

97

10 (десет)

5.

318/15

72

7(седам)

6.

319/15

73

7(седам)

7.

360/15

76

8 (осам)

8.

701/16

70

7(седам)

9.

702/16

62

6 (шест)

10.

716/16

68

7(седам)

11.

721/16

85

9 (девет)

12.

723/16

76

8 (осам)

13.

751/16

66

7(седам)

Студенти треба да пријаве испит за јануарски испитни рок. Упис оцена биће када се заврши испит у јануарском испитном року.

Предметни наставник

мр Марија Николић