ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
 
ставља на увид јавности
 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
 
Студент Николић Александар, број индекса 4206/16,брани завршни рад под називом:
 
'' Пројекат електричних инсталација производне хале „
 
Дана, 15. новембра2017. године у 13,00 часова.
 
 
КОМИСИЈА:
 
1. др Зоран Ристановић, председник Комисије,
 
2 .др Дојчило Сретеновић, члан Комисије,
 
3. др Драган Брајовић , ментор