ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
 
ставља на увид јавности
 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
 
Студент Јовановић Марко, број индекса 1207/14,брани дипломски рад под називом:
 
'' Компензација реактивне снаге у индустријским мрежама применом синхроних машина „
 
Дана, 15. новембра2017. године у 13,30 часова.
 
 
КОМИСИЈА:
 
1. др Зоран Ристановић, председник Комисије,
 
2 .др Дојчило Сретеновић, члан Комисије,
 
3. др Драган Брајовић , ментор