МОДЕРНА ЗНАЊА У ШКОЛИ СА ТРАДИЦИЈОМ

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Поља означена * су обавезна.

  flag

Алати за обраду метала

Бранислав Д. Маринковић,

Миленко М. Јовичић

Алати за обраду неметала

Бранислав Д. Маринковић

Збирка задатака из Електричних мерења

Милић Ђекић,

Аленка Миловановић,

Славко Вардић

Збирка решених задатака из Електромоторних погона

Дојчило Сретеновић,

Мирослав Бјекић,

Милан Добричић

Израда амбалаже

Војислав Радоњић,

Милан Мартиновић

Компјутерска графика

др Петар Никшић,

Анђелија Митровић,

Изудин Земанић,

Мирослав Улемек

Маркетинг

др Вукомир Чковрић

Машински елементи

др Светислав Љ. Марковић

Мерне јединице

Светислав Љ. Марковић

Одржавање машина и опреме

др Светислав Љ. Марковић

Организација производње

Радисав Д. Ђукић,

Јелена Р. Јовановић

Организација производње - практикум

Радисав Д. Ђукић,

Јелена Р. Јовановић

Основи машинства

др Светислав Љ. Марковић

Планирање производње - практикум

Радисав Д. Ђукић,

Јелена Р. Јовановић

Практикум из хемије

др Милица Цвијовић,

др Гордана Аћамовић-Ђоковић

Пројектовање база података

Алемпије В. Вељовић,

Наташа Р. Гојгић

Програмски језик C - збирка задатака

др Владе Урошевић,

мр Олга Ристић

Регулација електромоторних погона

Мирослав Бјекић,

Зоран Стевић,

Аленка Миловановић,

Сања Антић

Техничко цртање

др Петар Никшић,

мр Бранислав Маринковић

Увод у менаџмент

Радисав Д. Ђукић,

Јелена Р. Јовановић