Филтери
Листа чланака у категорији Јавне набавке
Наслов Датум креирања
Конкурсна документација за ЈНМВ 03/18 - Рачунарска опрема 12. октобар 2018.
Позив за подношење понуда за ЈНМВ 03/18 - Рачунарска опрема 12. октобар 2018.
Одлука о обустави поступка ЈНМВ 02/18 - Адаптација лабораторија 12. октобар 2018.
Записник о отварању прикупљених понуда за ЈН - 02/2018 - Адаптација лабораторија 08. октобар 2018.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ЈНМВ број 02/2018 адаптација лабораторија 25. септембар 2018.
ПОЗИВ за подношење понуде за јавну набавку мале вредности 02/2018 - Адаптација лабораторија 25. септембар 2018.
Одлука о обустави поступка ЈНМВ 01_2018 22. јун 2018.
Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈНМВ 01_2018 24. мај 2018.
Конкурсна документација за ЈНМВ 01_2018 22. мај 2018.
Позив за подношење понуда за ЈНМВ 01_2018 22. мај 2018.