ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ЧАЧАК

Консултативни центар Лазаревац

18.05.2018. год.

РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА

ИЗ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ред. Бр.

Бројиндекса

ОЦЕНА

1.

-

10 (десет)

2.

-

9 (девет)

3.

1209/15; 1421/17; 1204/15; 1210/15

8 (осам)

4.

1412/17; 1226/15; 1404/17; 1222/15; 1203/15; 1201/15

7 (седам)

5.

1420/17; 1415/17; 1208/15

6 (шест)

6.

1405/17, 1202/15

5 (пет)

Упис оцена бићеу јунском испитном року.

Предметинаставник

Др Петар Никшић, дипл.инж