Резултати испита из Познавања и примене материјала – Јун 2017

Индекс бр.

Презиме и име

Колоквијум

Бодова

1414/16

Стевановић Дејана

II колоквијум вежбе

6,9

II колоквијум теорија

17,5

1408/16

Бишкупић Данијела

I колоквијум теорија

21

II колоквијум теорија

18

1411/10

Тодосијевић Стефан

II колоквијум теорија и вежбе

7(седам)

       
       

                                                        НИСУ ПОЛОЖИЛИ

Индекс бр.

Презиме и име

Колоквијум

Бодова

1403/16

Исаиловић Слађана

II колоквијум вежбе

4,8

I колоквијум теорија

4

1402/16

Лесандрић Марко

II колоквијум бежбе

3,5

I колоквијум теорија

8

1411/16

Матејић Стефан

II колоквијум теорија

10

1401/16

Кузмановић Вељко

II колоквијум вежбе

4

I колоквијум теорија

2

1433/16

Павловић Драгана

I колоквијум теорија

11,5

II колоквијум теорија

10

1432/15

Миљанић Биљана

I колоквијум вежбе

3

I колоквијум теорија

7

1431/16

Петровић Весна

I колоквијум теорија

14

II колоквијум теорија

-

Студентима који нису предали практиме са свим урађеним вежбама иако су положили све колоквијуме неће им бити уписана оцена док исте не предају проф. Мирославу Улемеку

                                                        мр Братислав  Чукић дипл. инг. мет