Испит из ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА 1 

није положио ни један кандидат.

 

Испит из ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА 2 положили су

1. Дејан Селенић 1208/11      6 (шест)

2. Васић Јелена  1208/15   6 (шест)

3. Тодоровић Милан  1226/15  7 (седам)

4. Филиповић Дарко 1204/15  6 (шест)