Лазаревац     

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

                                 ПОЗНАВАЊЕ И ПРИМЕНА МАТЕРИЈАЛА             06.06.2016

- Инжењерска  информатика –

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ

Бр. индекс Презиме и име        Бодова      Оцена
1401/15 Вујановић Ненад                    0 5
1430/15 Милановић Марина                0 5
1431/15 Јовановић Стефан                   6 5
1420/15 Велимировић Мирослав 55 6
1415/15 Милошевић Лука                    42 5
1439/15 Урошевић Дејан                     2 5
1408/15 Илић Никола                      27 5
1407/15 Тешић Душко 63 7
1421/15 Лазаревић Вељко  

Лив. Гвожђе,

Диј. Fe-Fe3C

 ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ    

Бр. индекс Презиме и име Бодова Оцена
1448/05 Радовановић Душан 43 5
1419/15 Зарић Милан 63 7
1426/15 Ранковић Тамара 50

5

Теојију без означавања челика

1439/15 Проковић Никола 56 6
1402/15 Десић Стефан 42 5
1418/15 Павловић Ивана 75 8
1428/15 Бериша Бајрам 58 6
1442/15 Бишевац Урош 73 8
1422/15 Радисављевић Милош 73 8
1445/15 Петровић Владимир 55 6
1414/15 Симић Срећко 31 5
1406/15 Марић Далибор 55 6
1421/15 Лазаревић Вељко 8 5

                       

                                                  мр Братислав  Чукић дипл. инг. мет