ВШТСС Чачак – Високошколска јединица Лазаревац

Рок: Jaнуар 2016

Смер: Инжењерска информатика

Испит одржан:29.01.2016

БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ

Редни бр. Бр. индекс Презиме и име Предавања Вежбе Испит ∑ бодова Оцена
  1401/15 Вујановић Ненад 5 15 43 63 7
  1402/15 Десић Стефан 5 15 53 73 8
  1403/15 Гајић Страхиња     26 26 5
  1404/15 Пајић Никола     55 55 6
  1405/15 Васиљевић Кристина   15 17 32 5
  1406/15 Марић Далибор 5   35 40 5
  1408/15 Илић Никола 5 15 36 55 6
  1409/15 Ђокић Милица 5 10 0 15 5
  1410/15 Стевановић Сања 5 10 40 55 6
  1411/15 Дамњановић Филип 5 10 21 36 5
  1413/15 Маљукан Милан 5 10 17 32 5
  1414/15 Симић Срећко 5 15 21 41 5
  1415/15 Милошевић Лука     29 29 5
  1418/15 Павловић Ивана     63 63 7
  1419/15 Зорић Милан 5 15 40 55 6
  1420/15 Велимировић Мирослав 5 10 24 39 5
  1421/15 Лазаревић Вељко 5 15 19 39 5
  1422/15 Радисављевић Милош 5 5 53 63 7
  1425/15 Радовановић Душан   15 19 39 5
  1426/15 Ранковић Тамара 5 10 40 55 6
  1427/15 Димитријевић Бојан   10 9 19 5
  1428/15 Бајрам Бериша     19 19 5
  1430/15 Милинковић Марина 5 10 10 25 5
  1431/15 Јовановић Стефан 5 15 28 48 5
  1438/15 Лазаревић Небојша     25 25 5
  1440/15 Мартиновић Урош     17 17 5
  1442/15 Бишевац Урош   15 40 55 6
  1445/15  Владимир Петровић   5 38 43 5
  1432/15 Миљанић Биљана     0 0 5
  1434/15 Проковић Никола         Није дошао

                                                                                              Мр Братислав Чукић дипл. инг. мет

                                                                                                                         _______________________________