Ред. бр. Број индекса ОЦЕНА
1. 1407/14 10   (десет)
2. 1406/14 9   (девет)
3. 1424/14;   1401/14; 1428/14; 1420/14 8   (осам)
4. 1405/14;   1411/14 7   (седам)
5. 1426/14;   1409/14; 1408/14 6   (шест)
6. 1434/14;   1417/14; 1427/14; 1418/14; 1407/14 5   (пет)

Упис оцена биће на испиту у јунском испитном року.

   Предмети наставник

      др Петар Никшић, дипл.инж