Редни број

Број индекса

Име и презиме

Укупно бодова / Оцена

  1.             

701/16

Јована Јевтовић

82/9

  2.             

702/16

Љиљана Брковић

66/7

  3.             

703/16

Виктор Радојичић

53/6

  4.             

704/16

Драгана Ћурчић

71/8

  5.            

708/16

Жарко Миловановић

58/6

  6.             

709/16

Мирјана Станојевић

81/9

  7.             

712/16

Марта Бојанић

66/7

  8.             

713/16

Марко Јоксић

35/5

  9.           

715/16

Миљана Шекуларац

55/6

  10.           

716/16

Нада Димитријевић

92/10

  11.           

721/16

Ивана Глишовић

84/9

  12.           

723/16

Љубинка Јевтовић

76/8

  13.           

730/16

Јелена Дамљановић

82/9

  14.           

737/16

Јована Иричанин

51/6

  15.           

740/16

Наташа Ћировић

30/5

  16.           

741/15

Андријана Ристовић

46/5

  17.           

755/15

Никола Обреновић

56/6

  18.           

805/17

Биљана Марић

76/8

Упис оцена у понедељак 18.02.2019. године у 9.30 часова у учионици 114.

Предметни наставник