Име и презиме број индекса  колоквијуми  домаћи  присуство
Александар Кањевац 706/17 14 25 8
Раде Максимовић 711/17 17 25 8
Лазар Милорадовић 749/15 19 20 8
Теодора Николић 5801/17 25 25 8
Радомир Љушић 708/17 18 25 15
Милош Ивковић 713/15 22 25 15
Мирослав Ђурић 718/17 8 15 12
Бојан Трпковић 2017/18 21 25 15
Сузана Вукић 743/15 30 25 12
Маријана Ковачевић 719/17 4 15 12
Игор Милуновић 728/17 16 25 15
Сузана Миловановић 705/17 15 25 8
Марија Стојковић 747/14 25 25 12
Грбовић Петар 702/17 29 25 15
Невена Роговић 717/17 10 20 15
Филип Павловић 724/17 11 10 10
Марко Јоксић 713/16 16 25 15
Никола Радишић 715/17 13 15 15
Игор Савић 710/17 20 25 8
Нина Максимовић 713/14 13 25 15