КОЛОКВИЈУМ ИЗ ХЕМИЈЕ:             15.04.2015. године - 800

ИСПИТ:                                              16.04.2015. године - 800

 

КОЛОКВИЈУМ ИЗ ХЕМИЈЕ :            27.04.2015.године - 1100

ИСПИT :                                             28.04.2015.године - 1200

                       

  01.04.2015.                                     др Милица Цвијовић