Upis VSTSS 2018Висока школа ТСС Чачак већ 58 година успешно школује инжењерски кадар за потребе привреде. Будућим студентима нудимо студије по акредитованим студијским програмима, на основним и специјалистичким студијама и стицање дипломе струковног инжењера.
 

На студије могу конкурисати кандидати за завршеним трогодишњим и четворогодишњим средњим образовањем.

Висока школа техничких струковних студија у школској 2019/2020. години уписује 370 студената (264 буџет, 106 самофинансирање) на следеће студијске програме:

 ***Конкурс за упис у школску 2019/2020. годину***

 
1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
       Модул 1:   Електроенергетика (52 буџет)
       Модул 2:   Електроника и рачунарство (30 буџет)
 

2. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

3. МАШИНСТВО И ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА

       Модул 1:   Инжењерска информатика  (42 буџет)
       Модул 2:   Производно машинство (20 буџет)
 

4. ГРАФИЧКА ТЕХНИКА (40 буџет)

5. ПРОИЗВОДНИ И ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ 

       Модул 1:   Производни менаџмент (40 буџет)
       Модул 2:   Еколошки менаџмент (20 буџет)
  

Студије на основним студијама трају три године (6 семестара) и дипломирањем се стиче 180 ЕСП бодова. По завршетку студија студенти стичу звање струковног инжењера одговарајућег усмерења.

 
Кандидати полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ или ТЕСТА ЗНАЊА, по избору.
Збирку са задацима и питањима за полагање пријемног испита можете преузети овде.
Примери тестова за полагање пријемног испита из Математике  и  Тестa знања.
 

ВАЖНИ ТЕРМИНИ ЗА ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

- пријавњивање кандидата: од 17. до 26. јуна 2019. године од 9.00 - 15.00 часова

- полагање пријемног испита: 04. јула 2019. године у 12.00 часова

- упис примљених кандидата: 08. - 12. јула 2019. године од 9.00 - 15.00 часова

 

>>>  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС 2019-2020.

FLAJER ZA WEB VSTSS

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ:

  • Пријава на конкурс (образац се добија у Школи),
  • Копије сведочанстава свих разреда средње школе (оргинали на увид),
  • Копија дипломе завршене средње школе (оригинал на увид),
  • Копија извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид),

          (Напомена: Копије докумената не морају бити оверене).

         НАКНАДА за полагање пријемног испита је  4.000.00 динара.
        (уплатити на текући рачун Школе:  840-998666-72 за полагање пријемног испита).
 

Услови и начини уписа у прву годину студија уређени су одговарајућим општим актима.