ВАЖНИ ТЕРМИНИ ЗА ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

Пријављивање кандидата: oд 18. до 22. јуна 2018. год.  од  900 - 1500 часова.

Полагање пријемног испита:  29. јуна 2018. године у 1200 часова.

Упис примљених кандидата ће бити пар дана после пријемног испита. Датуми ће бити објављени накнадно.

 
Кандидати полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ или ТЕСТА ЗНАЊА, по избору.
Примери тестова за полагање пријемног испита из Математике  и Тестa знања.

Детаљна упутства о упису на секцији Основно о упису.