U utorak 21.01.2020. će se održati ponovljeni kolokvijumi iz Informatike i računarstva prema sledećem rasporedu:
Ponovljeni prvi kolokvijum u 12h i ponovljeni drugi kolokvijum iz
teorije u 12:30 h imaju studenti sa smerova:
-       Proizvodni menadžment
-       Proizvodno mašinstvo
-       Inženjerska informatika
-       Grafička tehnika.

Ponovljeni prvi kolokvijum u 13:30h i ponovljeni drugi kolokvijum iz teorije u 14h imaju studenti sa smerova:
- Elektronika i računarstvo
- Elektroenergetika
- Ekološki menadžment,

Studenti koji su položili kolokvijum a izlaze ponovo, u obzir će se uzimati poeni koji se osvoje na ponovljenom kolokvijumu.

N.Gojgić