ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
Студент Ристановић Хелена, број индекса 525/14,брани дипломски рад под називом:
'' Припрема штампарске форме за флексо штампу и израда кеса
Дана, 22. маја 2019. године у 16,00 часова.
КОМИСИЈА:
  1. др Анђелија Митровић, председник Комисије,
  2. мр Марија Николић, члан Комисије,
  3. мр Биљана Савић, ментор