ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Студент Бановић Тамара, број индекса 511/15,брани дипломски рад под називом:
'' Карактеристике машине за флексо штампу Uteco Topaz 808 GL
Дана, 19. марта 2019. године у 11,00 часова.
 
КОМИСИЈА:
  1. др Бранко Марковић, председник Комисије,
  2. мр Братислав Чукић, члан Комисије,
  3. др Светислав Марковић, ментор