ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Студент Смоловић Љиљана, број индекса 605/16,брани дипломски рад под називом:
''Кaрактеристике и конструкција машине за офсет штампу HEIDELBERG MOV – H
Дана, 19. марта 2019. године у 11,30 часова.
 
КОМИСИЈА:
  1. др Бранко Марковић, председник Комисије,
  2. мр Братислав Чукић, члан Комисије,
  3. др Светислав Марковић, ментор