ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

О Б А В Е Ш Т Е ЊЕ

          Вежбе из предмета Техничке механика одржаће се у четвртак  24. 01. 2019. године од 1030 часова, уместо среде 23. 01. 2019. године у 17 часова.

Чачак, 22.01.2019. год.                                                                                                                                                             Предметни наставник