ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК
ставља на увид јавности
 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Студент Стефановић Стефан, број индекса 539/15,брани дипломски рад под називом:
'' Штампарска форма у техници равне штампе и конструкција табачне машине SORM      
Дана, 13. новембра 2018. године у 12,30 часова.
 
КОМИСИЈА:
  1. спец Војислав Радоњић, председник Комисије,
  2. мр Братисалв Чукић, члан Комисије,
  3. др Светислав Марковић , ментор